Telefon 12 276 02 00 Mail biuro@skawsoft.com.pl

Informujemy, iż od dnia 1 listopada 2018 r. nastąpiło połączenie sieci oraz infrastruktury informatycznej firmy Skawsoft oraz spółki FIBERLINK. W związku z tym powstała jedna wspólna sieć pod marką FIBERLINK.
Celem połączenia jest poprawa jakości świadczonych usług i dostarczenie klientom kompleksowej oferty w zakresie nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych.
Umowy podpisane z firmą Skawsoft pozostają w mocy na dotychczasowych zasadach.
Aktualna oferta znajduje się na stronie www.fiberlink.pl

Predkosc
SZYBKI
INTERNET
Dostarczamy internet światłowodowy i radiowy dla klientów indywidualnych oraz firm w Skawinie i okolicach
Predkosc
OBSŁUGA
INFORMATYCZNA FIRM
W ramach stałej opieki nadzorujemy istniejącą infrastrukturę informatyczną oraz wdrażamy nowe rozwiązania
Predkosc
SERWISUJEMY
SPRZĘT KOMPUTEROWY
Pomagamy rozwiązać problemy sprzętowe i programowe. Pomagamy również w konfiguracji sprzętu komputerowego i sieciowego